Articles

SPEAK.PL DIRECT ENGLISH atuty

- każde nowo poznane słowo ma dodane tłumaczenie na język polski oraz transkrypcję fonetyczną z podziałem na wymowę brytyjską i amerykańską, tam gdzie mogą występować różnice

- nowość!! krótkie teksty, które przedstawiają użycie nowo poznanych słów w ich naturalnym kontekście

- międzynarodowy angielski – nie zawężamy języka jedynie do British albo American English 

- ciekawe i naturalne pytania, napisane współczesną angielszczyzną

- obok tradycyjnych szablonowych pytań zamkniętych materiał zawiera także pytania otwarte dopuszczające różnorakość odpowiedzi i dające uczniowi możliwość budowania własnych konstrukcji zdaniowych

- nowość!! oprócz automatycznego odpowiadania na pytania uczymy także automatycznego budowania pytań do podanych odpowiedzi

- przejrzysty układ materiału

- ćwiczenia gramatyczne oraz dostęp do platformy e-learningowej dla bardziej wnikliwego zgłębiania gramatyki

- każdy podręcznik zaopatrzony jest w płytę CD z nagranym materiałem

- podręczniki posiadają  indeks nowych słówek oraz omówionych zagadnień gramatycznych

- zdecydowanie większa liczba pytań i odpowiedzi na przećwiczenie grupy nowych słówek niż w innych podręcznikach do nauki metodą bezpośrednią, jakie można znaleźć na rynku

- większy zakres materiału – 10 podręczników, zamiast 5 lub 6 w podręcznikach innych wydawnictw

- materiał przygotowujący do egzaminu TOEIC

- nauka z naszymi podręcznikami zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu lekcji; słuchacz zmuszony jest do skupienia uwagi w maksymalnym stopniu podczas zajęć,