Image1 Image2 Image3 Image4

Display News

SPEAK.PL DIRECT ENGLISH atuty

Atuty podręczników do j. angielskiego SPEAK.PL DIRECT METHOD ENGLISH

- nowoczesne słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień z życia codziennego

Read more

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Read more

Book 6 - SPEAK.PL DIRECT Method ® English Speak4KIDS

SPEAK.PL DIRECT Method ® English book6 Speak4KIDS.eu

http://www.youtube.com/watch?v=YDdfGzHECgY

Read more

SPEAK.PL DIRECT ENGLISH atuty

Atuty podręczników do j. angielskiego SPEAK.PL DIRECT METHOD ENGLISH

- nowoczesne słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień z życia codziennego

- każde nowo poznane słowo ma dodane tłumaczenie na język polski oraz transkrypcję fonetyczną z podziałem na wymowę brytyjską i amerykańską, tam gdzie mogą występować różnice

- nowość!! krótkie teksty, które przedstawiają użycie nowo poznanych słów w ich naturalnym kontekście

- międzynarodowy angielski – nie zawężamy języka jedynie do British albo American English 

- ciekawe i naturalne pytania, napisane współczesną angielszczyzną

- obok tradycyjnych szablonowych pytań zamkniętych materiał zawiera także pytania otwarte dopuszczające różnorakość odpowiedzi i dające uczniowi możliwość budowania własnych konstrukcji zdaniowych

- nowość!! oprócz automatycznego odpowiadania na pytania uczymy także automatycznego budowania pytań do podanych odpowiedzi

- przejrzysty układ materiału

- ćwiczenia gramatyczne oraz dostęp do platformy e-learningowej dla bardziej wnikliwego zgłębiania gramatyki

- każdy podręcznik zaopatrzony jest w płytę CD z nagranym materiałem

- podręczniki posiadają  indeks nowych słówek oraz omówionych zagadnień gramatycznych

- zdecydowanie większa liczba pytań i odpowiedzi na przećwiczenie grupy nowych słówek niż w innych podręcznikach do nauki metodą bezpośrednią, jakie można znaleźć na rynku

- większy zakres materiału – 10 podręczników, zamiast 5 lub 6 w podręcznikach innych wydawnictw

- materiał przygotowujący do egzaminu TOEIC

- nauka z naszymi podręcznikami zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu lekcji; słuchacz zmuszony jest do skupienia uwagi w maksymalnym stopniu podczas zajęć,